B33 Újpest Kupa

1) A verseny
Az I. Újpest Kupa B33 Kosárlabda Torna a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (a továbbiakban: FIBA) által elindított, szabályozott formában, teremben és szabadtéren játszott három a három elleni kosárlabda (összefoglaló néven 3x3) az újpesti köznevelési intézmények (a továbbiakban: Iskolák) számára elérhető nyílt versenye, melyet Újpest Önkormányzatának támogatásával a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub szervez és rendez meg.

2) A verseny célja
A FIBA által elindított 3x3 kosárlabda játék széles körben történő megismertetése, a benevezett csapatok versenyeztetése, a közönség kulturált szórakoztatása, a sportág népszerűsítése a fiatalok széles tömege körében. Eldönteni, ki lesz Újpest bajnoka a 2018/2019-es tanévben a 7. évfolyamosoknál.

3) A verseny ideje
2019. május 4. - szombat (Tavaszi Futófesztivál napja) 09:30-13:30

4) A bajnokságban való részvétel feltételei
- Az I. Újpest Kupa B33 Kosárlabda Tornát fiúcsapatok részére hirdetik meg. A tornákon az újpesti iskolák 4 fős fiú csapatai vehetnek részt, amennyiben a nevezés feltételeit teljesítették.
- Egy iskola egy csapatot nevezhet. Amennyiben nincs elegendő számú csapat, úgy a szervezők elfogadhatják az iskola második csapatának nevezését is.
- A torna mérkőzésein csak a szabályosan nevezett csapatok azon játékosai szerepelhetnek, akik játékjogosultsággal rendelkeznek.
- A játékjogosultság feltétele:
  a) Korosztály: 2005.01.01 után született tanulók
  b) A játékos és a játékos csapatát nevező Iskola között fennálló tanulói jogviszony
  c) A játékos szereplése Iskolájának Nevezési lapján a korosztálynak megfelelően
 d) Amennyiben egy Iskola több csapatot indít, úgy egy játékos csak egy csapatban léphet
     pályára a torna során. Átjátszási lehetőség nincs.

5) A résztvevők nevezése
A tornára e-mailben kell nevezni a ujpestmt2014@gmail.com címre történő nevezési lap hiánytalanul történő kitöltésével.

6) A lebonyolítás módja
A torna egy nap alatt kerül lebonyolításra. A nevezett csapatokat kettő csoportba sorsoljuk, ahol a csapatok körmérkőzést játszanak, melynek végén kialakul a csoport végeredménye. A csoportból az első és második helyezettek jutnak a felsőházba, a harmadik és negyedik helyezettek pedig az alsóházban folytatják tovább.
Innentől kezdve egyenes kieséses rendszerben megy tovább a verseny, de minden helyezésért lejátsszuk a mérkőzéseket.

7) A Torna helyszíne és programja
A torna helyszíne az Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarán található rekortán kosárlabda pálya (rossz idő esetén alternatív helyszín kerül kihirdetésre). A végleges program a nevezések lezárása után kerül kihirdetésre.

8) A mérkőzések rendezése
- Az I. Újpest Kupa B33 Kosárlabda Torna mérkőzései a Szervező előírásainak, valamint a Sporttörvényben meghatározott, a sportrendezvények rendezésére vonatkozó szabályok betartásával kerülnek megrendezésre.
- A mérkőzés közbeni esetleges sportsérüléseket haladéktalanul el kell látni. Amennyiben súlyos sérülés következik be, úgy az orvosi ellátást biztosítani kell. A Torna befejezését követően fellépő egészségi problémákért a Szervezők felelősséget nem vállalnak.
- A Torna mérkőzéseit hivatalos játékvezetők vezetik. A játékvezetők munkáját játékvezetői asztal segíti, amelynek a feladata a mérkőzés jegyzőkönyvének vezetése, a játékidő, és ha előírásra kerül, akkor a támadó idő mérése és az eredmény jelzése.
- A feltételek biztosítását a torna helyszíni szervezője biztosítja.
- Mérkőzés labda: A Szervezők által biztosított 6-os méretű labdákkal lehet játszani.
- A játékosok öltözéke: Minden csapat köteles egységes, számozott felszerelésben megjelenni. Amennyiben mindkét csapat ugyanolyan színű mezben jelenik meg a mérkőzésen, úgy a hátul álló csapat köteles felvenni a megkülönböztető mezt.

9) Díjazás
Az I. Újpest Kupa 1-3. helyezett csapatai érem, a tornán résztvevő összes csapat oklevél és tárgyjutalomban részesül.

10) Edzők, csapatvezetők
Az I. Újpest Kupa mérkőzésein a csapatvezetői feladatokat bárki elláthatja, aki az adott köznevelési intézmény alkalmazásában áll, vagy az Iskola igazgatója által írásban megbízott csapatvezető/edző.
A mérkőzések alatt a cserejátékosok a kosárral szembeni oldalon a vonalon kívül tartózkodhatnak, a csapatvezetők a pálya szélén a versenybírói asztallal szemközti oldalon tartózkodhatnak. A versenyek hivatalos személyei (játékvezetők, asztalszemélyzet) felkérésére a versenybírói asztal melletti területet a hivatalos személyek feladatainak zavartalan ellátása érdekében szabaddá kel tenni.

11) Játékvezetők
Az I. Újpest Kupára a Szervezők hivatalos játékvezetőket kérnek fel a megyei kosárlabda szövetségen keresztül.

12) Költségek
- A tornán való részvétel ingyenes.
- A résztvevő csapatokat terheli a torna helyszínére történő utazás költsége.

13) Óvás
- A Tornán szereplő csapat óvást nyújthat be egy csapat részvételével, egy játékos játékjogosultságával kapcsolatban, továbbá, ha úgy véli, hogy valamilyen esemény a mérkőzés folyamán az érdekeit hátrányosan befolyásolta, és az hatással volt a mérkőzés/torna végeredményére.
- A csapat képviselője az óvás okát az esemény bekövetkezte után azonnal köteles bejelenteni a mérkőzés játékvezetőjének és a Jegyzőkönyvben való rögzítéssel egy időben a jegyzőasztal hivatalos személyeinek, akik haladéktalanul értesítik a szervezők helyszínen tartózkodó képviselőjét.
- Az óvás a helyszínen azonnal megtárgyalásra és elbírálásra kerül. A döntést a szervező helyszínen tartózkodó képviselője hozza meg a rendelkezésre álló dokumentumok és az érintett felek meghallgatását követően. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs!
- Téves játékvezetői ítéletre óvást alapozni nem lehet! Az erre hivatkozó óvás automatikusan semmisnek tekintendő!

14) A résztvevők felelőssége
- A Tornán minden csapat és játékos saját felelősségére vesz részt és erről a Nevezési Lap aláírásával nyilatkozik.
- A Torna minden résztvevője felelős ezen Versenykiírás és a versenyhez kapcsolódó egyéb szabályzatok betartásáért.

15) Egyéb rendelkezések
Az I. Újpest Kupa mérkőzésein a FIBA 3x3 Hivatalos Játékszabályok 2015 és a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok 2014 előírásai érvényesek.

16) Elérhetőségek
Páli Gábor
Mobil: 06-70-200-6548
E-mail: paligabor@megyeritigrisek.hu

Kelt, Budapest 2019. március 1.